Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malý Páleč - Páleček

11. 10. 2009

Páleček,dříve Malý Páleč po roce 1800

číslo popisné:

1.Kytka Antonín vulgo Stragan,* 1823,gruntovník,syn Josefa Kytky,gruntovníka v Malém Pálči č.p.1 a Rozálie Paurové z č.p.1

manželka Magdalena Šarová,* 1827,dcera Františka Šary,gruntovníka z Hřešic č.p.11 a Marie Čechové z Dražic č.p.15

děti:Václav * 1847

      Marie  * 1849

     Anna   * 1854

    Josef    * 1858

Kytková Rozálie, * 1800,výminkářka,vdova po Josegfu Kytkovi,výminkáři z Malého Pálče č.p.1,dcera Matěje Paura,gruntovníka v Malém Pálči č.p.1 a Barbory Havránkoví z Kamenice.

syn František * 1833

Šíma František,* 1830,mistr obuvnický z Neprobylic č.p.15 a Marie Šarochové z Třebíze č.p.11

Kytková Rozalie * 1829,dcera Josefa Kytky,výminkáře z Malého Pálče č.p.1 a Rozalie Paurové z Malého Pálče č.p.1

děti:

Karel  * 1853

František * 1855 

 

2.František Kocourek, * 1790,výminkář z Malého Pálče č.p.23,syn Františka Kocourka,gruntovníka z Královic č.p.8

Svobodová Anna,* 1791,dcera Františka Svobody ,gruntovníka z Malého Pálče č.p.23 a jeho manželky Anny.

3.Tomáš Beneš,* 1805,syn Antonína Beneše,podruha z Malého Pálče č.p.3 a Marie Černé z Čeradic.

Dryáková Barbora * 1819, vdova po Janu Dryákovi,slouhovi z Malého Pálče č.p.8,dcera Václava Břízy slouhy z Řevničova a Marie Čejkové z Třebíze.

děti:

Anežka *  1840,její dcera

Marie * 1857

Anastazie Benešová * 1842

4.Jan Bláha, * 1817,domkář starý mladý:-)) a nádeník,syn Václava Bláhy,výminkáře z Malého Pálče č.p.14 a Anny Burgrové z Holous č.p.7.

Rozálie Bernášková, * 1819,dcera Pavla Bernáška,výminkáře z  Pálče č.p.26 a Alžběty z Ředhoště.

děti:

Anna * 1841

Václav * 1843

Josef Ondřich,* 1826,tovaryš zednický z Malého Pálče č.p.47,syn Josefa Ondřicha,domkáře z Malého Pálče č.p.47 a Barbory Jakoušové ,z Jedomělic č.p.7

Anna Rabochová,* 1832,dcera Františka Rabocha,mistra truhlářského z Malého Pálče č.p.33 a Anny Kučerové z Kněževse,č.p.2

děti:

Magdalena * 1852

František * 1857

Anna Suková * 1805,vdova po Josefu Sukovi,nádeníku z Malého Pálče č.p.7,dcera Josefa Valeše,domkáře z Malých Hořešovic a Anny Matějkové z Malých Hořešovic.

děti:

Václav * 1836

Josef * 1833

 5.Rossl František, * ?,(Rossl má přehlasované "o",ale páč jsem debil,tak to neumím napsat:-(),mistr truhlářský,syn Františka Rossla,vrchního dohližitele ze Zlonic a Anny Fainové z Jílenče.

Dryáková Anna * ?

6.Wích Václav,* 1817,domkář a nádeník,syn Josefa Wícha,chhalupníka z Pálče č.p.17 a Anny Tomanové z Ječovic.

Zralá Barbora,* 1832,dcera Jana Zralého,chalupníka z Velké Kvíce č.p.1 a Kateřiny Barochové z Velké Kvíce č.p.1

7.Antonín Hartmann,* 1816,domkář a kolář,syn Františka Hartmanna,gruntovníka z Beřovic č.p.26 a Anny Hořejšové z Hobšovic č.p.9

Kateřina Bémová,* 1819,dcera Josefa Béma,bednáře z Čenetic a Alžběty Bartákové z Kunic č.p.25

děti:

Anna *?

Marie * ?

Václav * ?

Jan * 1852

Josef * 1854

8.Matěj Prošek,* 1793,slouha,syn Jana Proška,ovčáka ze Strádonic č.p.1 a Anny Čížkové z Budenic.

Anna Krejná,* 1801,dcera Josefa Krejného,domkáře ze Tmáně č.p.17 a Alžběty Horákové ze Tmáně č.p.13

děti:

Josef * 1830

Tomáš * 1834

Václav * 1841

Antonín * 1844

9.Josef Zralý,* 1781,domkář,výminkář z č.p.31,syn Zralého,gruntovníka z Královic.

Marie Opatová,* 1801,vdova po Janu Opatovi

Jan Zíma,* 1811,zednický tovaryš z Vrbičan

Kateřina Uhlíková,* 1819 z Čeradic

10.Josef Studnička,* 1807,zednický tovaryš,syn Martina Studničky,nádeníka z Malého Pálče č.p.10 a Anny Táborové(Rubešové) z Velkých Luženic č.p.29

Kateřina Francová,* 1818,dcera Václava France,poklasného z Hobšovic č.p.5 a Kateřiny Dobré z Bratkovic č.p.8

děti z prvního manželství:

Anna * 1839

Václav * 1841

Josef * 1849

Marie - druhá manželka? * 1818

její dcera * 1842

11.František Suk,* 1811,domkář,syn Josefa Suka,chalupníka z Malého Pálče č.p.14 a Barbory Tomanové z Malého Pálče č.p.30

Alžběta Klementová,* 1824,dcera Jiřího Klementa,chalupníka z Loucké č.p.8 a Magdaleny Tůmové z Žižic č.p.8

Děti:

Jan * 1846

Emanuel * 1853

12.Václav Rubeš vulgo Macek,* 1805,gruntovník,syn gruntovníka Václava Rubeše z Malého Pálče č.p.12 a Veroniky Peerové z Malého Pálče č.p.29

Josefa Bradáčová,* 1812,dcera Jana Bradáče,bednáře z Klobuk č.p.1 a Rozalie Bernardové z Klobuk č.p.23

Děti:

Barbora * 1839

Anna * 1842

Viktorie * 1844

Antonie * 1846

Josefa * 1848

Václav * 1852

Josef * 1854

František * 1858

13.Anna Dobešová,* 1804,vdova po Karlu Dobešovi,výminkáři z č.p.13,dcera Václava Bouzka,chalupníka ze Strádonic č.p.19 a Magdaleny Marešoví z Černuce

děti:

Rozalie * 1836

Barbora  * 1838 a její dcera Marie * 1858

Josefa * 1843

Antonie * 1846

Barbora Dobešová * 1807,padlá dcera Josefa Dobeše.gruntovníka z Malého Pálče č.p.13 a Marie Koulové ze Zlonic.

děti:

Václav * 1835

Anna * 1842

14. Václav Bláha, * 1792,výminkář,syn Josefa Bláhy z Kutrovic č.p.4 a Barbory z Lužeckého mlýna

15.František Dlouhý,* 1814,syn Václava Dlouhého,domkáře z Malého Pálče č.p.15 a Anny Vacíková z Poštovic.

Anna Šalamounová,* 1820,dcera Jiřího Šalamouna,nádeníka z Plchova č.p.18 a Barbory Tůmové z Plchova č.p.18

děti:

Václav * 1852

Jan * 1855

František * 1857

Rozalie * 1859

Josef Dlouhý,* 1810,nádeník,syn Václava Dlouhéhé,domkáře z Malého Pálče č.p.15 a Anny Vacíkové  z Poštovic

Rozalie Pokorná,* 1821,dcera Václava Pokorného,mistra ševcovského z Vraného č.p.39 a Marie Voršadlové z Vraného č.p.8

děti:

Marie * 1844

Anna * 1846

Barbora * 1849

Johanna * 1852

Josef * 1855

Magdalena * 1859

16. Josef Černý,* 1827,domkář,syn Josefa Černého,nádeníka z Malého Pálče č.p.16 a Anny Šlegrové z Malého Pálče č.p.5

Barbora Chotěborská,* 1834,dcera Josefa Chotěborského, domkáře ze Sulec č.p.2 a Marie Pecinkové ze Smolnice č.p.17

Děti:

František * 1857

Josef Černý,* 1801,nádeník

Anna Šlegrová * 1799

dcera Marie * 1826

17. Matěj Zralík,* 1818 ,domkář,syn Václava Zralíka,domkáře z Malého Pálče č.p.27 a Anny Šrámkové z Lukova č.p.10

Marie Halířová,* 1814,dcera Josefa Halíře,domkáře z Bilichova č.p.21 a Anny Martínkové z Bilichova č.p.7

děti:

Anna * 1846

František * 1849

Marie * 1854

Marie Bečvářová,* 1818,vdova po Václavu Bečvářovi,starosvatovi,mistru krejčovskému z Malého Pálče č.p.7 ,dcera Václava Kříže

Rozálie Opatová,padlá dcera Jana Opata,nádeníka z Malého Pálče č.p.46 a Marie Bláhové z Plchova.

děti:

Barbora * 1853

Marie * 1857

20.František Mrázek,* 1821,mistr ševcovský,syn Josefa Mrázka,mistra ševcovského ze Zlonic a Marie Engelové z Dřeves.

Marie Chotěborská,* 1827,dcera Josefa Chotěborského,domkáře ze Sulce č.p.2 a Rozalie Svobodové ze Sulce č.p.2

Václav Fidler,* 1850 sirotek

Antonín Hubáček,* 1823,mistr krejčovský,syn Václava Hubáčka,cestáře z  Kobylník č.p.21 a Anny Kučerové z Kobylník č.p.21

Vokurková Marie,* 1822,dcera Jana Vokurky,nádeníka z Královic č.p.17 a Anny Henichové z Čelechovic.

děti:

Marie * ?

Anna * 1855

Josef * 1858

Václav * 1859

21.Müller Tomáš,* 1814,gruntovník,syn Tomáše Müllera,gruntovníka z Čimic č.p.15 a Kateřiny Rechzieglové z Mlčechvost

Marie Hájková * 1818,dcera Václava Hájka,gruntovníka z Trozy č.p.24 a Rozálie Šnejberkové z Trozy.

děti:

Josef * 1838

Alois * 1844

22.Antonín Novák,* 1831,gruntovník,syn Václava Nováka z Dobrovíze č.p.29 a Anny Čtrnácté z Hřebče č.p.5

Anna Lukášová,* 1839,dcera Jana Lukáše,gruntovníka z Malého Pálče č.p.22 a Marie Semonové z Knovíze č.p.1

deti:

Josef * 1858

Marie Lukášová,* 1815,vdova po Janu Lukášovi,gruntovníku z Malého Pálče č.p.22,dcera Antonína Semona,gruntovníka z Knovíze č.p.1 a Anny Jelenové z Královic.

děti:

František * 1835

Albína * 1841

Alois * 1843

Jan * 1845

Emmanuel * 1851

Juliana * 1854

23. Josef Kocourek vulgo Syrovátka,* 1818,gruntovník,syn Františka Kocourka ,výminkáře z Malého Pálče č.p.23 a Anny Svobodové z Malého Pálče č.p.23

Marie Kožíšková,* 1825,dcera Václava Kožíška,gruntovníka z Královic č.p.113 a Kateřiny Čejkové z Královic č.p.20

děti:

Anna * 1848

František * 1849

Marie * 1854

25.Jan Šíp,* 1802,nádvorník

Anežka Náhlovská,* 1810

26.Josef Václav Rubeš vulgo Bezchleba,* 1830,gruntovník,syn Josefa Rubeše,gruntovníka z Malého Pálče č.p.26 a Veroniky Hazlové z Podleštína č.p.7

Anna Platilová,* 1838,dcera Josefa Platila,gruntovníka z Černochova č.p.60 a Rozalie Cyfkové z Líšťan č.p.6

Veronika Rubešová,* 1798,vdova po Josefu Rubešovi,gruntovníku z Malého Pálče č.p.26,dcera Jiřího Hazla,chalupníka z Podleštína č.p.7 a Snny Kalinové z Jemník.

děti:

Rozalie  * 1835

Magdalena * 1838

27. Matěj Hostounský vulgo Škubal,* 1802,gruntovník,syn Jana Hostounského,gruntovníka z Lunkova č.p.11 a Kateřiny Frolíkové ze Zlonic č.p.10

Barbora Veselá,* 1818,dcera Josefa Veselého,gruntovníka z Tmáně č.p.10 a Kateřiny Loucké z Jarpic.

děti:

Anna * 1836

Františka * 1839

Marie * 1841

Barbora * 1843

Václav * 1845

Antonie * 1848

Alois * 1851

28. Jan Kytka vulgo Kluban,* 1828,chalupník,syn Václava Kytky,gruntovníka z Telec č.p.38 a Marie Malypetrové z Malého Pálče č.p.28

Magdalena Malypetrová,* ? vdova po Františku Malypetrovi,chalupníku z Malého Pálče č.p.28,dcera Václava Kučery,gruntovníka z Třebíze č.p.9 a Anny Beránkové z Drchkova.

děti:

Josef * 1847

František * 1848

Anna * 1853

Alois * 1855

29. Josef Peer,mlynář,syn Františka Peera,mlynáře z Malého Pálče č.p.29 a Kateřiny Šarochové z Vraného.

Antonie Malypetrová,* 1824,dcera Antonína Malypetra,gruntovníka z Klobuk č.p.11 a Anny Honzíkové z Olovic č.p.22

děti:

Klára * 1844

Antonín * 1846

Anna * 1847

Josef * 1850

Božena * 1852

Karel * 1854

František * 1856

30. František Kloser,* 1829,hospodský,syn Josefa Klosera,výminkáře z Malého Pálče č.p.30 a Barbory Benešové z Malého Pálče č.p.36

Marie Rabochová,* 1830,dcera Františka Rabocha,mistra ztruhlářského z Malého Pálče č.p.9 a Anny Kučerové z Kněževsi.

děti:

Josef * 1856

Martin * 1858

Josef Kloser * 1785,výminkář,syn Josefa Klosera,hospodského z Malého Pálče č.p.30 a Barbory Vinařové z Malého Pálče č.p.30

děti:

Václav * 1822

31. Václav Koutecký vulgo Segnestor,také Pavel,* 1818,mlynářský tovaryš,hospodář na statku v Malém Pálči č.p.31.syn Františka Kouteckého,výminkáře z Beřovic č.p.36 a Barbory Štalinové z Jemník.

Marie Vinařová,* 1819,dcera Josefa Vinaře,gruntovníka z Klobuk č.p.2 a Barbory Šaškové z Královic č.p.3

děti:

Josef * 1838

Barbora * 1840

Kateřina * 1841

Antonín * 1844

Marie * 1850

Václav * 1853

Alois František * 1858

32. Václav Kundela * 1818,domkář,syn Václava Kundely,mistra krejčovského z Bohdalu č.p.9 a Anny Slehoferové z Bohdalu č.p.9

Anna Pešulová,* 1821,dcera Františka Pešuly,tovaryše pokrývačského z Malého Pálče č.p.32 a Barbory Šaškové z Malého Pálče č.p.32

František Pešula,* 1789,tovaryš pokrývačský,syn Antonína Pešuly,domkáře z Řisut.

Barbora Šašková,* 1788,dcera Jana Šaška,domkáře z Malého Pálče č.p.32 a Kateřiny.

33. František Raboch,* 1806,chalupník a mistr  truhlářský,syn Antonína Rabocha.gruntovníka z Kopaniny č.p.22 a Kateřiny Šebkové z Kněživky č.p.1

Anna Kučerová,* 1808,dcera Martina Kučery,chalupníka z Kněževsi č.p.2  a Magdaleny Novákové z Kněževsi č.p.2

děti:

František * 1835

dvojčata Josef  a Magdalena * 1837

Václav * 1839

Kateřina * 1843

34. Jan Bečvář,* 1794,nádeník,syn Václava Bečváře,domkáře z Bakova č.p.13 a Barbory Halířové z Bilichova.

Marie Nedrdová,* 1806,vdova po Františku Nedrdovi,nádeníku z Tuřan č.p.24.dcera Tomáše Krause,tovaryše zednického z Tuřan č.p.22 a Anny Dvořákové.

děti z prvního manželství:(Jana Bečváře?,přiznám se že tomuto zápisu moc nerozumím)

Václav * 1815

Františka * 1829

z druhého manželství:

Heřmanová Marie * 1815

Heřman František * 1833

35.Jan Peterka,* 1828,tovaryš zednický,syn Františka Peterky,domkáře ze Strádonic č.p.6 a Barbory Svobodové ze Strádonic č.p.6

Kateřina Marková,* 1834,dcera Jana Marka,nádeníka z Rejvan č.p.24 a Barbory Michlové z Jarpic č.p.48

děti:

Matěj * 1857

Marie * ?

Jan Marek,* 1810,nádeník,syn Jana Marka,nádeníkaz Rejvan č.p.24 a Anny Donatové z Chlumčan.

Barbora Michlová,* 1813,dcera Josefa Michla,mistra ševcovského z Jarpic č.p.41 a Kateřiny Havlíkové ze Šlapánic č,p,5

děti:

Alžběta * 1846

František * 1849

36. Václav  Beneš,* 1827,mistr kovářský,syn Antonína Beneše,mistra kovářského z Malého Pálče č.p.36 a Marie Veselé z Malého Pálče č.p.27

Marie Rubešová,* 1828,dcera Josefa Rubeše,gruntovníka z Malého Pálče č.p.26 a Veroniky Hanlové z Podleštína č.p.7

děti:

Josef * 1857

Marie Benešová,* 1803,vdova po Antonínu Benešovi,mistru kovářském z Malého Pálče č.p.36 ,dcera Václava Veselého z Malého Pálče č.p.27 a Marie Kinské z Vrbičan.

děti:

Josef * 1835

Antonín * 1837

Jan * 1842

37. Jan Fronc,* ? domkář,syn Martina Fronce,domkáře z Kobylník č,p,18 a Rozalie Trnkové z Klobuk č.p.7

Anna Bendová,* 1823,dcera Václava Bendy,domkáře z Malého Pálče č.p.4 a Anny Májové z Malého Pálče č.p.37

děti:

František * 1849

Františka * 1854

Marie * 1858

38. Marie Zralá - Poledníková,* 1818,vdova po Josefu Poledníkovi,dcera Václava Zralého,domkáře z Pálče č,p,27 a Anny Šrámkové z Luníkova.

děti z prvního manželství:

Poledníková Marie * 1839

František * 1844

Anna * 1846

nemanželská dcera Anna Zralá * 1849

z druhého manželství:

Poledníková Barbora * 1857

František Vejražka,* 1828,vdovec,výminkář,syn Václava Vejražky,gruntovníka z Kroučové č.p.20 a Anny Vávrové z Kroučové č.p.20

děti:

František * 1828

Antonín * 1832

39. Jan Heřman,* 1824,domkář a nádeník,syn Matěje Heřmana,nádeníka z Malého Pálče č.p.39 a Rozalie Řehákové z Čeradic č.p.8

Anna Šrajerová,* 1831,dcera Matěje Šrajera,nádeníka z Pálče č.p.55´a Kateřiny Paurové z Pálče č.p.55

děti:

František * 1854

40. Jan Rubeš,* 1800,domkář,kostelník,mistr krejčovský,syn Václava Rubeše,gruntovníka z Malého Pálče č.p.29 a Veroniky Peerové z Malého Pálče č.p.29

Anna Cháňová,* 1804,dcera Václava Cháni,domkáře z Čeradic a Kateřiny.

děti:

Josef * 1824

Jan * 1828

Marie * 1837

41. Václav Jahodář,* 1814,domkář

Marie Vítová,* 1814 manželka

Josef Paur,* 1796,nádeník,vdovec

Veronika Suková,* 1815,vdova po Tomášovi Sukovi,tovaryši krejčovském z Malého Pálče č.p.14 ,dcera Tomáše Neumanna,krejčího z Malého Pálče č.p.11 a Rozalie Opatové z Malého Pálče č.p.11

děti:

Marie * 1846

Anna * 1848

42. Antonín Bernášek,* 1813,mistr krejčovský,syn Jakuba Bernáška,výminkáře z Klobuk č.p.22 a Anny Veselé z Malého Pálče.

Veronika Prokopová, * 1810,dcera Antonína Prokopa,štěpaře ze Strádonic č.p.26 a Marie Majové ze Strádonic č.p.15

děti:

Anna * 1837

Adolf * 1840

Antonín Prokop,*?,štěpař na odpočinku.

43. Josef Frolík,* 1820,domkář a nádeník,syn Václava Frolíka,nádeníka z Malého Pálče č.p.43 a Anny Paurové z Malého Pálče č.p.43

Anna Ruzová,*? dcera Josefa Runzy,chalupníka z Čeradic č.p.13 a Barbory Kučerové z Ředhoště.

děti:

Marie * 1850

Magdalena * 1852

Antonín * 1854

Václav Frolík,* 1797,nádeník,syn Jiřího Frolíka,domkáře z Malého Pálče č.p.34 a Anny Řezné z Černochova.

Anna Paurová,* 1809,dcera Víta Paura,domkáře z Malého Pálče č.p.43 a Anny Švandrlíkové z Třebíze.

setra Lidmila Frolíková,* 1810,dcera Jiřího Frolíka,domkáře z Malého Pálče č.p. 34 a Anny Řezné z Černochova.

nemanželský syn Václav * 1835

44. František Beneš,* 1808,hrobník,domkář,syn Josefa Beneše,domkáře z Malého Pálče č.p.44 a Roziny Koudelkové z  Malého Pálče č.p.26

Anna Konvalinková,* 1814,dcera Matěje Konvalinky,chalupníka z Vyšinku č.p.4 a BarboryPražákové z Lisovic č.p.10

děti:

Marie * 1842

Jan * 1856

Václav Opat,* 1829,tovaryš zednický,syn Jana Opata,nádeníka z Malého pálče č.p.46 a Marie Bláhové z Třebíze.

Marie Petrková,* 1830,dcera Jana Peterky,nádeníka z Vrbičan č.p.2 a Františky Kolínkové z Peruce.

děti:

Rozalie

Marie

Tomáš

45. Václav Michl,* ? domkář a nádeník,syn Josefa Michla,nádeníka z Vrbice č.p.26 a Kateřiny Heclové z Vrbice č.p.32

Anna Rubešová,*? vdova po Josefu Rubešovi,domkáři z Malého Pálče č.p.45,dcera Jana rubeše,chalupníka z Malých Hořešovic č.p.30 a Barbory Zárubové z Ouhřec.

děti po Josefu Rubešovi:

František * 1834

Marie * 1844

Anna * 1849

z druhého manželství Martin Michl * 1859

46. Václav Mareš,* 1802,domkář a nádeník,syn Jana Mareše,chalupníka ze Strádonic č.p.20 a Anny Novákové z č.p.11

Marie Pšeničková * 1824,vdova po Josefu Pšeničkovi,domkáři z Malého Pálče č.p.46,dcera Josefa Opata,nádeníka z Malého Pálče č.p.46 a Anny Urxové z Poštovic č.p.23

dcera z prvního manželství Marie Anna * 1845

Josef Opat,* 1796,nádeník,syn Jana Opata,nádeníka z Malého Pálče č.p.46 a Alžběty Toušové nebo Tomšové? z Trpoměch.

Anna Urxová * 1797,dcera Matěje Urxe,domkáře z Poštovic č.p.23 a Kateřiny Slivoňové z Poštovic č.p.39

syn sestry Josefa Opata Barbory: Václav Opat

47. Jan Hof,* ? domkář a obchodník,syn Jana Hofa,domkáře z Velkých Luženic č.p.29 a Anny Taborové z Velkých Luženic č.p.29

Františka Ondřichová,*?,dcera Josefa Ondřicha,domkáře z Vyšinku č.p.2 a Kateřiny Rubešové z Bilichova č.p.12

děti:

Václav * 1849

Barbora Ondřichová,* 1797,vdova po Josefu Ondřichovi,domkáři z Vyšinku č.p.2,dcera Antonína Jakouše,gruntovníka z Jedomělic č.p.7 a jeho manželky Anny

48. František Zimmermann,* 1827,domkář,syn Matěje Zimmermanna,domkáře z Malého Pálče č.p.48 a Alžběty Ničové z Pecinova č.p.14

Františka Kašpárková,* 1835,dcera Matěje Kašpárka,tovaryše tesařského a domkáře ze Strádonic č.p.17 a Rozalie Homolkové ze Šlapánic č.p.2

děti:

Anna * 1853

Kateřina * 1856

Václav * 1859

bratr Františka,Josef Zimmermann,* 1830

49. Josef Samuel,* 1819,domkář a nádeník,syn Jiřího Samuela,chalupníka z Peruce č.p.35 a Anny Slavíkové ze Strádonic č.p.7

Barbora Heřmanová,* 1817,dcera Františka Heřmana,domkáře z Podleštína č.p.25 a Kateřiny Neumannové z Luníkova č.p.6

děti:

Marie * 1846

Veronika * 1849

Václav * 1851

Marie Rubešová,* 1787 vdova

50. Václav Markwart,* 1813,domkář,syn Václava Markwarta,domkáře z Podbradce č.p.29 a Kateřiny Jiráskové z Klapého č.p.2

Anna Rubešová,* 1818,dcera Matěje Rubeš,domkáře z Malého Pálče č.p.50 a Kateřiny Dobešové z Malého Pálče č.p.13

děti:

Anna * 1849

51. Jan Satran,* 1819,učitel,syn Jana Satrana,šafáře z Černuce č.p.1 a Rozálie Strádalové z Chvalína č.p.7

Barbora Michálková,* 1822,dcera Jana Michálka,ponocného z Budenic a Magdaleny Blažkové ze Zvěstova č.p.13

děti:

Karel * 1845

František * 1847

Jan * 1849

Anna * 1851

Františka * 1853

Josef * 1857

52. František Rubeš,* 1809,domkář a nádeník,syn Matěje Rubeše,domkáře v Malém Pálči č.p.50 a Kateřiny Dobešové z Malého Pálče č.p.13

Veronika Hnátová,* 1816,dcera Josefa Hnáta,domkáře z Dolína č.p.40 a Veroniky Novákové z Tuřan.

děti:

Anežka * 1837

Jan * 1841

Václav * 1843

Antonín * 1851

Marie * 1855

53. Jan Kytka,* 1831,zednický tovaryš,domkář,syn Josefa Kytky,gruntovníka z Malého Pálče č.p.1 a Rozalie Paurové z Malého Pálče č.p.1

Anna Lukášková,* 1821,dcera Josefa Lukáška,chalupníka z Kmetiněvsi a Marie Rubešové z Beřovic.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář